Het onderzoeks- en opleidingsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics, publiceerde deze week een video op YouTube. In deze video wordt parkeerbeleid in twee minuten uitgelegd. “Het debat rond parkeerbeleid wordt gedomineerd door emotie”, legt Giuliano Mingardo van de Erasmus Universiteit uit.

 

Een goed parkeerbeleid levert een bijdrage aan de vitaliteit en de economie van een stad. “Maar beleidsmakers hebben vaak moeite om aan de gemeenteraad uit te leggen wat de doelen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van parkeerbeleid zijn, en moeten dit elke vier jaar weer herhalen. Recentelijk is de felheid van deze discussies nog toegenomen door het opnieuw de kop opsteken van de roep om gratis parkeren in reactie op leegstand en teruglopende bestedingen in de binnenstad”, aldus Mingardo.

Volgens de makers van het filmpje is gratis parkeren geen vorm van sociaal parkeerbeleid: het leidt niet tot meer klanten onder winkeliers, maar zorgt voor hogere belastingen en gaat ten koste van andere openbare voorzieningen. Bovendien leidt het tot hoger autogebruik, mensen pakken eerder de auto dan de fiets. Betaald parkeren is daarentegen wél goed voor de middenstand: het voorkomt zoekverkeer en helpt de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te houden.

Mingardo: “De kern van de boodschap is dat gratis parkeren niet bestaat, dat ingrepen in de prijs en capaciteit van het parkeeraanbod neveneffecten hebben, en dat deze beslissingen dus bewust en op basis van een heldere visie genomen moeten worden. Hiermee is het een neutrale boodschap gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, die tegenwicht biedt aan de steeds terugkerende fabels en onderbuikgevoelens.”

[Bron: Parkeer24.nl]