Veelgestelde vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan ik bezwaar indienen tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting?

Indien u het niet eens bent met de opgelegde naheffingsaanslag, dan kunt u schriftelijk binnen 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag, bezwaar indienen. Het adres waar u het bezwaarschrift naartoe kunt sturen, staat op de (duplicaat) naheffingsaanslag.

Wanneer heeft het indienen van een bezwaar zin?

Bezwaar indienen met als reden dat u niet wist dat er betaald moest worden, geld moest wisselen of slechts kort de parkeertijd overschreden heeft, zal leiden tot een ongegrond bezwaar.

Moet ik betalen als ik een bezwaar indien?

Als u bezwaar tegen een aanslag indient, bent u nog steeds verplicht de aanslag binnen de aangegeven termijn te betalen. Als blijkt dat uw bezwaar terecht is, dan wordt het bedrag teruggestort.

Kan ik bezwaar indienen omdat ik de (duplicaat) naheffingsaanslag, aanmaning of dwangbevel niet heb ontvangen?

Het niet ontvangen van een (duplicaat) naheffingsaanslag, aanmaning of dwangbevel is geen gegronde reden voor een bezwaar. Dit is vastgelegd in de Invorderingswet 1990. Indien er aangetoond kan worden dat de documenten daadwerkelijk niet zijn ontvangen door bijv. een verhuizing, dan kan er bezwaar worden ingediend. Het bezwaar moet schriftelijk inclusief bewijsstuk(ken) worden ingediend.

Hoe kan ik betalen?

U kunt betalen via onze website (dan klikt u op Online betalen), of via internetbankieren, of via een eigen overschrijving van uw bank. Het bankrekeningnummer staat vermeld op het betaalverzoek. Vermeld in de omschrijving altijd het betalingskenmerk.

Waarom moet ik extra kosten betalen?

U heeft uw aanslag niet op tijd betaald. Daardoor heeft u een aanmaning of dwangbevel ontvangen. De hoogte van de kosten voor een aanmaning of dwangbevel zijn wettelijk vastgelegd in de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen.

Ik heb een bewindvoerder, zit in de schuldsanering of ben failliet verklaard. Wat moet ik doen?

Uw bewindvoerder of curator moet zo snel mogelijk contact met ons opnemen via parkeren@tobiasfiscaal.nl