Veelgestelde vragen

Hoe kan ik betalen?
U kunt uw openstaande naheffingsaanslag op verschillende manieren bij ons betalen.

  • Voor een betaling via onze website klikt u op Online betalen;
  • via internetbankieren;
  • of via een eigen overschrijving van uw bank.

Het bankrekeningnummer waar u het geld naar overmaakt, staat vermeld op de naheffingsaanslag. Zet in de omschrijving altijd het betalingskenmerk.

Ik heb een bewindvoerder, zit in de schuldsanering of ben failliet verklaard. Wat moet ik doen?
Vraag uw bewindvoerder of curator om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via parkeren@tobiasfiscaal.nl

Waarom moet ik extra kosten betalen?
Wanneer u de naheffingsaanslag niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning of dwangbevel van ons. Hiervoor betaalt u extra kosten die wettelijk vastgelegd zijn in de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen.

Is de gestelde betalingstermijn op de naheffingsaanslag redelijk?
Het kan zijn dat u de betalingstermijn kort vindt. De wet bepaalt dat de betalingstermijn van 14 dagen redelijk is.

Kan ik bezwaar indienen tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting?
U dient binnen 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag online of schriftelijk bezwaar in. Het adres waar u het bezwaarschrift naartoe stuurt, staat op de (duplicaat) naheffingsaanslag.

Ik ben het niet eens met de naheffingsaanslag, waarom moet ik dan wel betalen?
Wanneer u bezwaar tegen een aanslag indient, bent u nog steeds verplicht de aanslag binnen de termijn te betalen. Als blijkt dat uw bezwaar terecht is, storten we het bedrag op uw rekening terug.

Hoe komt de beslissing op mijn bezwaarschrift tot stand?
Op basis van kenteken en datum achterhalen we betalingen in de parkeerdatabank en bekijken we het brondocument, waarop we foto’s van het voertuig en specifieke locatie terug kunnen zien.

Is het indienen van bezwaar zinloos als ik geen bewijzen (meer) kan overhandigen?
Nee, de bewijzen vragen we eventueel zelf op uit de parkeerdatabase en het brondocument zoals in de vorige vraag is omschreven.

Kan ik bezwaar indienen omdat ik de (duplicaat) naheffingsaanslag, aanmaning of dwangbevel niet heb ontvangen?
Het niet ontvangen van een (duplicaat) naheffingsaanslag, aanmaning of dwangbevel is geen reden om bezwaar in te dienen. Dit staat in de Invorderingswet 1990.

Wanneer u kunt bewijzen dat u de documenten daadwerkelijk niet heeft ontvangen (bijv. door een verhuizing), kunt u bezwaar indienen. De bewijsstukken hiervoor stuurt u met het bezwaarschrift mee.

Ik heb bezwaar ingediend, maar nog geen beslissing op bezwaar ontvangen.
Als uw bezwaarschrift indient, krijgt u in het scherm te zien dat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Ook ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet ontvangen, dan is er iets misgegaan. Dien zo snel mogelijk – met het oog op de bezwaartermijn van 6 weken – bezwaar in.

Ontving u wel een ontvangstbevestiging? Dan is uw bezwaar in goede orde door ons ontvangen. We zijn druk bezig met de afhandeling van de bezwaarschriften. Het kan enkele weken duren voordat u een beslissing ontvangt.

Ik heb me aangemeld via een belparkeerapp of parkeerrecht gekocht.
De handhaving gebeurt digitaal via een scan-voertuig. Het parkeerrecht is gekoppeld aan uw kenteken. Komt het aangemelde kenteken niet overeen met het kenteken van het geparkeerde voertuig dan leidt dit tot een naheffingsaanslag. Het bezwaar hierop is in de basis ongegrond. Indien u voldoende bewijs overlegt waaruit blijkt dat het om een misverstand gaat verklaren we uw bezwaarschrift gegrond.

Iemand stapte in of uit mijn voertuig.
Als iemand in- of uit het voertuig stapt is dit niet direct parkeren. Daar mag het voertuig even voor stilstaan. Onder in- en uitstappen valt alleen de daadwerkelijke in- en uitstappen. Wanneer u voor korte tijd stilstaat om op een persoon te wachten is dit wél parkeren. Hiervoor betaalt u parkeerbelasting, ook als u zelf in de auto zit. Als bij controle geen mensen zichtbaar in- of uitstapten heeft het dus geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was aan het laden en lossen.
Voor laden- en lossen geldt hetzelfde als voor het in- en uitstappen van personen. Wanneer dit niet zichtbaar gebeurt, en er geen activiteiten zijn die onder laden- en lossen vallen, is de opgelegde naheffingsaanslag gegrond. Indienen van een bezwaarschrift heeft dan geen zin.

Ik was maar even weg.
Ook als u maar heel even geparkeerd staat betaalt u hiervoor parkeerbelasting. Het heeft dus weinig zin om bezwaar in te dienen als u geen parkeerbelasting heeft betaald. Parkeerbelasting betaalt u meteen na het parkeren van het voertuig, ook als u maar kort parkeert.

Ik wilde wel een parkeerrecht aanschaffen, maar had alleen contant geld.
Wanneer u alleen contant geld mee had, is dit geen reden voor bezwaar. De situatie had ook anders opgelost kunnen worden dan parkeren zonder parkeerrecht. U had bijvoorbeeld door kunnen rijden naar een parkeergarage, of een passend betaalmiddel regelen. Bezwaar indienen heeft geen zin.

Ik was een parkeerrecht aan het kopen.
De handhaving van het parkeerbeleid is digitaal. De tijd tussen 2 scans houdt rekening met de tijd die nodig is om een parkeerrecht aan te schaffen. In principe is de naheffingsaanslag gegrond en heeft het geen zin om bezwaar in te dienen. In uitzonderlijke gevallen heeft het zin om bezwaar in te dienen indien u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen.

Ik wist niet dat er betaald moest worden.
Ik wist niet dat er betaald diende te worden is geen reden voor een gegrond bezwaar. In veel gemeentes is in het parkeer(belasting)verordening en aanwijzingsbesluit duidelijk omschreven op welke plaatsen er parkeerbelasting betaald moet worden. Daarnaast staan er borden en ticketautomaten op straat die dit duidelijk aangeven.

De automaat was defect.
Een defecte automaat is geen reden voor een gegrond bezwaar. De jurisprudentie bepaalt dat wanneer een automaat defect is, er bij een andere automaat betaald wordt. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat.

Ik ben niet in de gemeente van de naheffingsaanslag geweest.
De handhaving van het parkeerbeleid is digitaal. Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen, dan was uw kenteken aanwezig bij een handhaving ronde. Het gaat dan over de vraag of uw kenteken (auto) op het tijdstip geparkeerd stond in de gemeente en niet of u zelf in de gemeente was. Het kan zijn dat een ander uw auto gebruikte die dag. Weet u zeker dat u of uw auto niet in de gemeente bent geweest, dien dan een bezwaar in.

De auto was verhuurd op het tijdstip van de naheffingsaanslag.
In de wet is bepaald dat wanneer er een huurovereenkomst (max. 3 maanden aaneensluitende periode) staat waaruit blijkt wie op het moment van de naheffingsaanslag de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. Heeft u een ondertekend huurcontract en NAW gegeven van de huurder, dan heeft het zin om bezwaar in te dienen.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag.
De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op een artikel uit de gemeentewet en vastgelegd in de Parkeer(belasting) Verordening. Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de naheffingsaanslag.