Onze partners

InPublic  
De behandeling van bezwaar- en beroepschriften is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Naast de inzet van onze eigen juridische afdeling, werken we hiervoor ook samen met onze vaste partner InPublic. Binnen 6 weken zorgen we voor de juiste afhandeling van het bezwaar- of beroepschrift.

Vanuit Tobias maken we ook graag gebruik van de kennis en kunde van InPublic waarbij ze gemeenten adviseren over alle voorkomende parkeerzaken. Van vergunning uitgifte tot het actief inzetten van handhaving. Naast de advisering en snelle en klantgerichte afhandeling van het bezwaar- of beroepschrift staat de dienstverlening van InPublic samen met Tobias in het teken van meten = weten. Continue analyse van data leidt tot waardevolle inzichten die we voor Gemeenten omzetten in helder advies. Zo maken we samen het verschil!

LAVG
Sinds 2021 maken we onderdeel uit van Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG). LAVG is landelijk actief en werken met ervaren belastingdeurwaarders die bekend zijn in alle regio’s. We dragen een dossier over aan LAVG als er na het dwangbevel nog geen betaling is ontvangen.

LAVG benadert iedere belastingschuldige op maat. Het is logisch om bij het oplossen van de betaalachterstanden rekening te houden met de financiële omstandigheden. Want de ene keer gaat het om een administratieve slordigheid, de andere keer is het een gevolg van een meer ingrijpende situatie. Door samenwerkingen met de Buddy-app, het Schuldenknooppunt en het NIvB levert LAVG een actieve bijdrage aan het oplossen en voorkomen van betaalachterstanden.

LAVG beschikt daarnaast over het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Dit keurmerk toont aan dat LAVG zich bewust is van hun maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. En bevestigt dat ze er alles aan doen om de kosten voor de debiteurklant te beperken én onnodige kosten te voorkomen. Zo lost LAVG niet alleen de betaalachterstand op, maar voorkomen ze ook nieuwe betaalachterstanden.

VexPan
Via Vexpan delen meer dan 120 branchegenoten hun kennis. Denk hierbij aan, straat parkeren, parkeergarages, gratis en betaald parkeren, mechanisch parkeren en parkeerapparatuur. Alles komt aan bod.

Voor Tobias is VexPan een hele waardevolle bron van informatie. De parkeerwereld staat namelijk nooit stil. Vexpan helpt ons met het up-to-date houden van onze kennis. Zo weten we altijd wat er speelt en kunnen we blijven innoveren en meebewegen in deze dynamische wereld. Daarom zijn wij aangesloten bij VexPan.