Tobias als incassopartner

De rol van Tobias

Snel, accuraat én klantvriendelijk invorderen is een vak apart.

Het uitvoeren van parkeerbeleid vraagt om krachtenbundeling met de expertise van een gespecialiseerde partner.

Tobias verzorgt al ruim 20 jaar, voor steeds meer gemeenten, een deel van de exploitatie: de invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Dit betekent in de praktijk het integrale debiteurenbeheer voor Nederlandse en buitenlandse kentekenhouders. Door efficiënte en accurate inzet van Tobias Fiscaal wordt de betalingsgraad sterk verbeterd.

Tobias hanteert altijd een aanpak die aansluit bij een stringent of meer coulant gemeentelijk beleid van de opdrachtgever. Onze interpretatie van ontzorgen is ook pro-actief meedenken. Zo effectief mogelijk incasseren met zo min mogelijk kosten, zowel voor de belastingplichtige als voor onze opdrachtgever.

Informatie-gestuurde handhaving

De interactie met Tobias is een samenspel waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en resultaat voorop staan. Daarmee zijn wij uitgegroeid tot een professionele, full-service incassopartner op het gebied van parkeerbelasting.

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met onze opdrachtgevers. Met digitale management rapportages leveren wij een bijdrage aan het gemeentelijk parkeerbeleid, op basis van informatie-gestuurde handhaving.

Professionele organisatie

Oplossingsgericht werken is de sleutel voor een goede samenwerking.

Met periodieke en persoonlijke evaluatie biedt Tobias een co-creatie met als doelstelling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gebaseerd op respect voor regulering, handhaving en sanctionering.

Vernieuwing en verbetering door innovatie in systemen, in communicatie of in de aanpak. Succes behaal je door de balans te bewaken. Ook daarom garandeert Tobias Fiscaal de ideale oplossing.

Kwaliteit en rendement

Samenwerking met Tobias kenmerkt zich door:

•             Optimaal incassoresultaat door kostenbeheersing en integrale dienstverlening

•             Innovatieve applicaties in werkwijze, e-payment en systeem automatisering

•             Continue ontzorging van opdrachtgever en belastingplichtigen

•             Integratie van compleet digitaal incassotraject voor maximale efficiëntie van workflow

•             Flexibele software configuraties voor specifieke processen, procedures en wetgeving

•             Adequate communicatie en 1e lijns-support als helpdesk en software ontwikkelaar

•             Interactieve monitoring van functionaliteiten, status van dossiers en procesverloop

•             Transparante, actuele signalering en informatie-gestuurde management rapportages

•             Geen investering in ombouw of aanschaf van eigen software.