Samenwerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incasseringsvermogen

Als specialist voor invordering heeft Tobias een groot ‘incasseringsvermogen’.

Bij ons ligt de focus echter óók op het incasseringsvermogen van een belastingschuldige: de individuele financiële draagkracht.

In onze communicatie sturen wij aan op tijdige betaling, of een redelijke betalingsregeling. Wij streven ernaar, dat een nijpende financiële situatie niet onnodig wordt opgestuwd naar een vervolgstap in sociale ondersteuning door de (gemeentelijke) overheid. Een bijdrage in het verplaatsen van problemen is geen optie.

Nieuwe opvattingen die bijdragen aan sociale innovatie staan bij ons hoog in het vaandel.

Dus niet alleen technologische, maar ook sociale innovatie.

Dynamische technologie

Onze ambitie is het signaleren van knelpunten, aanpassen van strategie en technologie, en het oplossen van vraagstukken. Daarmee realiseren wij een transformatie met een toekomstgerichte visie die voor meerjarige contracten onmisbaar is.  Applicaties voor afwijkende functionaliteiten zijn zowel incidenteel als structureel inzetbaar.

Ook met de configuratie van unieke gemeentelijke parameters is Tobias de onderscheidende incassopartner. In goed overleg, met een voorstel dat aansluit bij de eisen en wensen van een informatie-gestuurd parkeerbeleid.

Social return

Wij werken vanuit een gepast sociaal verantwoordelijkheidsbesef. Zo is een gemeente met een efficiëntere inrichting van activiteiten alleen geholpen als dat niet leidt tot verlies van werkgelegenheid. Interactie met een gedigitaliseerd systeem, het genereren van relevante data en de implementatie van rapportages vergt arbeidsinzet van ervaren medewerkers. Uitbesteden en delegeren van activiteiten resulteert in een optimale operatie.

In het klantcontactcenter van Tobias werken mensen met een visuele beperking, die auditief uitstekend functioneren. Onze medewerkers zijn ervaren in de dialoog met belastingschuldigen, bekwaam om actief data te verrijken en belastingplichtigen te stimuleren tot betaling of een passende betalingsregeling.

Zij zijn service- en resultaatgericht, klantvriendelijk, empathisch, flexibel en betrokken.

Maatwerk

Bij het aangaan van een samenwerking wordt met u als opdrachtgever besproken over welke specifieke gegevens u, naast de reguliere informatie, wilt beschikken. Wij implementeren deze rapportages en ontwikkelen desgewenst nieuwe applicaties die het gewenste inzicht geven in de informatie die voor u van belang is. Zo kan er een analyse worden gemaakt per locatie (gebied of postcode), moment van betaling, etc. Daarmee wordt voor u ook inzichtelijk welke handelingen of acties resultaat hebben, en of dit per criterium verschilt.

Met maatwerk modules ontzorgt Tobias haar opdrachtgevers in het proces van invordering, inclusief aanmaningen, correspondentie en communicatie, de betalingsverwerking en administratieve afhandeling. Heeft de incassoprocedure binnen de vastgestelde termijn niet tot betaling geleid, dan start de dwanginvordering. Hiervoor maken wij gebruik van een landelijk netwerk van erkende deurwaarders.

Wel de baten, niet de lasten

Parkeerbeleid is pas echt effectief als het consequent wordt ingevuld: van het uitvoeren van controles tot het snel en doortastend invorderen van de naheffingen. Dat vergt een gedegen organisatie, administratie, automatisering en het verwerven en behouden van kennis. Tobias Fiscaal heeft het allemaal in huis en verzorgt de totale verwerking van naheffingen tegen uitermate concurrerende tarieven. Wij waarborgen de professionele uitvoering, zonder extra investeringen voor onze opdrachtgevers.

Wel de baten van betaald parkeren, maar niet de lasten.