Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Tobias Beheer BV hecht veel waarde aan correcte behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook alleen als dat nodig is, en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens, en hebben maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, om onrechtmatig gebruik of inzage daarin te voorkomen. Deze maatregelen omvatten technische en elektronische beveiliging, gedragscodes en restricties met betrekking tot integriteit bij de behandeling van persoonsgegevens.

Tobias Beheer BV is door gemeenten en gemeentelijke opdrachtgevers gemandateerd voor zowel het opvragen van persoonsgegevens bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), als voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft Tobias Beheer BV, door haar bedrijfsaard met het  invorderen van parkeerbelasting als specifieke doelstelling, een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te raadplegen, te verzamelen, te verwerken, te bewaren en ter inzage of behandeling te delen met betrokken gemeenten en derde partijen met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Van bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens is onnodige of commerciële distributie of verkoop expliciet uitgesloten. Tobias Beheer BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u kentekenhouder bent, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Locatiegegevens van naheffingsaanslag

– Bankrekeningnummer

– Burgerservicenummer (BSN)

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie of telefonisch contact.

Tobias Beheer BV verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling, en/of uw eventuele bezwaar- of beroepschrift, in samenhang met de aan u gerichte naheffingsaanslag parkeerbelasting. Tobias Beheer BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelstelling te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Tobias Beheer BV deelt uw persoonsgegevens met derden, echter uitsluitend als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven of organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te kunnen waarborgen.

Tobias Beheer BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@tobias-beheer.nl.