Dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het invorderingsproces

De naheffingsaanslagen worden per kentekenbestand ingelezen, verrijkt met NAW-gegevens, digitaal verwerkt en rechtstreeks aangeboden aan belastingschuldigen.

Na ontvangst van de openstaande belastingschulden worden de bedragen doorgestort. Na deze afwikkeling sluiten wij het dossier in ons systeem, of starten wij de periodieke schuldbewaking voor de oninbare aanslagen. De financiële afrekeningen worden voortdurend gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Het laatste traject van de incasso vormt een apart onderdeel: de dwanginvordering. Dit is het verlengstuk van de dienstverlening door Tobias waarbij op discrete en effectieve wijze, tegen verantwoorde tarieven, wordt gewerkt. Door onze jarenlange ervaring en gerichte samenwerking beschikken wij over een kwalitatief hoogwaardig netwerk van deurwaarders, bij wie integriteit en resultaat voorop staat. De actieradius van onze deurwaarders staat garant voor een landelijke dekking.

Management rapportages

Tobias Fiscaal is het online informatiesysteem waarmee gemeenten kunnen inloggen voor alle informatie die zij nodig hebben. Het systeem is door meerdere gebruikers tegelijk te benaderen en te raadplegen.

Deze management rapportages laten gespecificeerd de stand van zaken zien, met analyses, doorlooptijden en inningspercentages van alle lopende aanslagen.

De digitale rapportage en actuele analyses  zijn continu opvraagbaar. Maatwerk dus, tot op detailniveau over de status van invordering.

Het totaaloverzicht is op alle getoonde informatie te sorteren, zoals bijvoorbeeld op openstaand saldo, op naam, aanslagnummer, etc. Na selectie van een aanslag, of belastingschuldige, is in één scherm alle informatie zichtbaar over de incasso, zoals de actuele openstaande schuld, ontvangen betalingen, relevante communicatie, verstuurde correspondentie, reacties van de belastingschuldige en de eerstvolgende invorderingsstap. Het uitgebreide totaaloverzicht van alle lopende aanslagen kan worden geëxporteerd naar Excel, om daarna de gewenste informatie in elke rapportage vorm te geven.

Privacy protocol

Tobias draagt zorg voor een accuraat en adequaat beveiligd beheer van alle inherente data en ict-systemen (inclusief back-up/recovery), overeenkomstig de Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en ISO 27001.

Alle maatregelen ter bescherming van privacy en integriteit van gegevensverwerking worden integraal doorgevoerd in het informatiesysteem van Tobias Fiscaal.

Dit realiseren wij mede door een krachtig initiatief om samen te werken met zowel een gemeente als opdrachtgever, als met overige partners in de parkeerketen.

Interactie door digitalisering

De digitale backoffice met het systeem Tobias Fiscaal biedt een interactief en beveiligd portaal voor gemeentelijke opdrachtgevers. Daarvoor is geen speciale eigen software benodigd, dus geen investering in aanschaf of ombouw van bestaande ICT-infrastructuur.

De opdrachtgever kan exact monitoren wat het verloop en de status is, zowel op case-niveau als op traject-niveau: raadpleging per zaak, per locatie en per periode, waarbij alle mutaties traceerbaar zijn. Alle fases van het incassoproces, vanaf de aanlevering van het kenteken, liggen vast in een geautomatiseerde workflow, met het web-based online informatiesysteem voor actuele inzage (op 24/7 basis) in alle ingelezen naheffingsaanslagen en rapportages over de invordering inzake o.a. betalingen, bezwaren en seponering. De voortgang van alle processtappen kan real- time worden gevolgd, inclusief de (totaal)bedragen per dossier en de invorderingspercentages per periode, en per land.

Met een importfunctie kan dynamische data direct en doorlopend worden vertaald naar management rapportages voor informatie-gestuurde handhaving van parkeerbeleid.