Detailhandel Nederland vreest aantasting van de binnensteden. De lokale economie…