Bezwaar indienen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaarschrift 

Indien u het niet eens bent met de aan u opgelegde naheffingsaanslag, kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na het opleggen van de naheffingsaanslag (de dagtekening) worden ingediend.

U kunt uitsluitend schriftelijk bezwaar maken. Voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van het formulier op de website. Zodra u het formulier heeft afgedrukt, vult u het  met blokletters in en voorziet u het van een duidelijke handtekening. Voeg de documenten die van belang zijn bij, zoals een kopie van de naheffingsaanslag, de parkeervergunning, het parkeerkaartje, etc. U stuurt het formulier naar het postadres dat aangegeven staat op de (duplicaat) naheffingsaanslag.

Uitspraak

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank. De procedure staat in het besluit vermeld.

Betaling

Als u bezwaar tegen een aanslag indient, bent u nog steeds verplicht de aanslag binnen de aangegeven termijn te betalen. Als blijkt dat uw bezwaar terecht is, dan wordt het bedrag teruggestort.

Indien u bezwaar wilt maken, kunt u eventueel gebruik maken van het onderstaande bezwaarformulier:

Bezwaarformulier