Bezwaar indienen

Bezwaarschrift 

Bent u het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag? Dan kunt u binnen zes weken na het opleggen van de naheffingsaanslag (de dagtekening) bezwaar indienen. Op uw (duplicaat) naheffingsaanslag staat beschreven hoe u dit online of schriftelijk kunt doen. Bij het online indienen, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bezwaar.

Wanneer u bezwaar indient bent u nog steeds verplicht de aanslag binnen de aangegeven termijn te betalen. Als blijkt dat uw bezwaar terecht is, storten we het bedrag op uw rekening terug.

Bent u het niet eens met de uitspraak van uw bezwaarschrift? Dan heeft u de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank. De procedure verschilt per gemeente en staat in het besluit vermeld.