Bezwaar indienen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaarschrift 

Indien u het niet eens bent met de aan u opgelegde naheffingsaanslag, kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na het opleggen van de naheffingsaanslag (de dagtekening) worden ingediend.

U kunt uitsluitend schriftelijk of online bezwaar maken, zoals aangegeven op de (duplicaat) naheffingsaanslag.

Uitspraak

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank. De procedure staat in het besluit vermeld.

Betaling

Als u bezwaar tegen een aanslag indient, bent u nog steeds verplicht de aanslag binnen de aangegeven termijn te betalen. Als blijkt dat uw bezwaar terecht is, dan wordt het bedrag teruggestort.