Betalingsregeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden

Tobias Fiscaal staat slechts onder zeer strikte voorwaarden een betalingsregeling toe. Voldoet uw aanvraag niet aan alle voorwaarden, dan heeft het indienen van een verzoek voor een betalingsregeling geen zin. Uw verzoek zal dan worden afgewezen.

Uw verzoek moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • het bedrag waarvoor u een verzoek indient, is 225 euro of hoger
  • de vervaldatum van de aanmaning is nog niet verstreken

Dit betekent dat u geen betalingsregeling kunt krijgen als er al een dwangbevel is opgemaakt.

Hiernaast hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Uw verzoek wordt afgewezen als u in de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek een betalingsregeling hebt gehad bij Tobias Fiscaal, die u niet bent nagekomen.
  • Tobias Fiscaal verleent geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd.
  • Gedetineerd zijn betekent niet automatisch dat u uitstel van betaling kunt krijgen.
  • Een betalingsregeling vervalt als de voorwaarden niet stipt worden nagekomen. Het bedrag dat op dat moment nog open staat, wordt dan onmiddellijk opeisbaar.
    Dit betekent dat u het volledige bedrag voor een bepaalde datum moet betalen.

Als uw verzoek aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u een schriftelijke aanvraag indienen op het volgende adres:

Tobias Fiscaal
Postbus 96
3940 AB  DOORN

Stuur (kopieën van) bewijsstukken van uw argumentatie voor een betalingsregeling mee met dit verzoek. Tobias Fiscaal beoordeelt aan de hand van deze documenten of aan u uitstel van betaling wordt verleend.

Ook als uw verzoek aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan er een uitzondering zijn om uw verzoek af te wijzen. Over de uitkomst van de beoordeling ontvangt u schriftelijke reactie.