Betalingsregeling

Uitstel van betaling

Heeft u een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangen, maar is de gestelde betaaltermijn voor u niet haalbaar?

U kunt dan éénmalig uitstel van betaling krijgen waardoor de betaaltermijn met maximaal 1 maand verlengd wordt. Stuur een e-mail naar parkeren@tobiasfiscaal.nl met daarin vermeld uw naam, het zaaknummer, kenteken en de gemeentenaam.

U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail met de éénmalige verlenging van 1 maand met daarin de nieuwe uiterste betaaldatum.

Betalingsregeling

Heeft u meerdere naheffingsaanslagen ontvangen en wilt u hiervoor een betalingsregeling treffen?

Dan is het goed om te weten dat uw verzoek aan onderstaande voorwaarden moet voldoen, uw verzoek wordt afgewezen zodra u niet kan voldoen aan deze voorwaarden:

 • het bedrag waarvoor u een verzoek indient, is € 90,00 of hoger;
 • de betalingsregeling duurt maximaal 6 maanden;
 • aan een bestaande betalingsregeling kan geen nieuwe naheffingsaanslag worden toegevoegd zonder dat het maandelijkse bedrag verhoogd wordt.

Hiernaast hanteren wij ook de volgende uitgangspunten:

 • Uw verzoek wordt afgewezen als u in de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek een betalingsregeling heeft getroffen met Tobias Fiscaal die u niet bent nagekomen;
 • Een betalingsregeling vervalt als de voorwaarden niet stipt worden nagekomen. Het bedrag dat op dat moment nog open staat, wordt dan onmiddellijk opeisbaar;
  Dit betekent dat u het volledige bedrag voor een bepaalde datum moet betalen;
 • Als uw zaak is overgedragen aan de deurwaarder is het niet mogelijk om met ons een regeling af te spreken.

Als uw verzoek aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar parkeren@tobiasfiscaal.nl. Hierbij is het van belang om onderstaande in uw aanvraag te vermelden;

 • Uw naam
 • Het zaaknummer
 • Kenteken
 • Naam van de betreffende gemeente
 • Voorstel bedrag van de periodieke aflossing.
 • Ingangsdatum van de betalingsregeling
 • Treft u een regeling namens iemand anders? Dan ontvangen wij graag een getekende machtiging óf een beschikking.