Betaald parkeren

Betaald parkeren maakt deel uit van het parkeerbeleid van een gemeente. De toenemende parkeerdrukte, met name in binnensteden, moet gereguleerd worden. Voor handhaving is de BOA op straat, de scanauto en een effectieve backoffice onmisbaar. Maar zonder daadwerkelijke invordering van ‘parkeerboetes’ is het beleid niet effectief.

Door de invoering van betaald parkeren, specifieke parkeertarieven, beperking van parkeerplaatsen of invoering van soortgelijke maatregelen, stuurt de gemeente automobilisten naar een optimale parkeersituatie.

Voorkomen van zoekverkeer
Bestuurders op zoek naar een parkeerplaats zorgen voor 50% van de verkeersopstoppingen. Een parkeerbeleid voorkomt zoekverkeer en zorgt daarmee voor een vlottere doorstroom van het verkeer binnen een gemeente.

Binnenstad autoluw of zelfs autovrij
De druk op de binnenstad in veel gemeenten neemt toe. Bezoekers pakken steeds vaker de auto naar het centrum en dit zorgt voor een straatbeeld met veel stilstaande auto’s en druk verkeer in de binnenstad. Het is de bedoeling dat met een parkeerbeleid de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Hiermee wordt het straatbeeld rustiger en ontstaat er meer ruimte die gebruikt kan worden voor extra groen, bankjes of fiets- en voetpaden.

Opbrengsten
De opbrengst van het parkeerbeleid zorgt ervoor dat de gemeenten het parkeersysteem, parkeermogelijkheden en alternatieve vervoersmogelijkheden kunnen onderhouden. Daarnaast is de opbrengst ook in te zetten om inwoners kennis te laten maken met andere manieren van transport, zoals het OV of de fiets.

Verhoging van de verkeersveiligheid
In een onoverzichtelijke straat ontstaan snel onveilige verkeerssituaties. Geparkeerde auto’s zijn vaak de boosdoener. Weggebruikers kunnen veel minder goed zien wat er gebeurt en zien sneller iets over het hoofd. Een goed parkeerbeleid voorkomt teveel geparkeerde auto’s en zorgt voor goede zichtbaarheid van onder andere voetgangers bij oversteekplaatsen en alle weggebruikers bij kruispunten.