Betaald parkeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectief parkeerbeleid

Een goed parkeerbeleid levert een bijdrage aan de vitaliteit en de economie van een stad.

Parkeren is meer dan een service aan automobilisten. Het raakt aan belangrijke maatschappelijke thema’s als wonen en werken, mobiliteit, een goede infrastructuur, economische bedrijvigheid, recreatieve aantrekkingskracht en openbare veiligheid.

Met de roep om gratis parkeren, in reactie op leegstand en teruglopende bestedingen in de binnenstad, blijft er discussie over dit onderwerp.

Gratis parkeren is geen vorm van sociaal parkeerbeleid: het leidt niet tot meer klanten onder winkeliers, maar zorgt voor hogere belastingen en gaat ten koste van andere openbare voorzieningen. Bovendien is het niet duurzaam, het leidt het tot meer autogebruik: men neemt dan eerder de auto dan de fiets. Betaald parkeren is daarentegen wel goed voor de middenstand: het voorkomt zoekverkeer en helpt de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te houden.

Parkeerbelasting

Er is veel ophef over wel of niet betaald parkeren, en de maatschappelijke en economische impact daarvan op leegstand, toeloop en omzet in stadscentra. Gemeenten buigen zich over de vraag of het rendement van betaald parkeren opweegt tegen bezwaren vanuit de middenstand. Talloze lezingen, workshops en kadernota’s worden gewijd aan een goed doordacht parkeerbeleid.

Begrijpelijk, want daar heeft iedereen wat aan. De toenemende parkeerdruk, met name in binnensteden, moet gereguleerd worden. Voor handhaving is de BOA op straat, de scanauto en een effectieve backoffice onmisbaar. Maar zonder daadwerkelijke invordering van ‘parkeerboetes’ is het beleid niet effectief.

Sanctionering en de incasso van naheffingsaanslagen parkeerbelasting liggen in elkaars verlengde. Met invordering geeft een gemeente het signaal af dat parkeerruimte niet ongelimiteerd beschikbaar is. Praktijkproeven hebben al aangetoond dat het vrijgeven van parkeerplaatsen in veel gevallen niet werkt. Oneigenlijk gebruik, en een tekort op de begroting blijven een punt van zorg, een ongewenste belasting.

Betaald parkeren is een belastingmaatregel, die deel uitmaakt van het parkeerbeleid van een gemeente. Het dringt parkeerdruk en parkeeroverlast terug, zorgt voor regulering en genereert inkomsten voor een gemeente. Daarvoor is wel noodzakelijk dat het parkeerbeheer zorgvuldig, consequent en doeltreffend wordt uitgevoerd.

Innovatie

Parkeren is geen ‘stilstand’.

Digitale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Tobias besteedt veel aandacht aan het perspectief van innovatie, en daarmee aan de toekomst van parkeren.

Onze expertise als ICT-specialist zetten wij voortdurend in om nieuwe toepassingen te ontwikkelen die aansluiten bij specifieke wensen van onze opdrachtgevers. Onze positie als koploper in de branche behouden wij niet alleen door kwaliteit, maar ook door technologische en sociale innovatie.

Invorderingskosten

De kosten van invordering door Tobias zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt in onze dienstverlening.

Zo staan deze in relatie tot het moment van overdracht van de aanslag/vordering, en het criterium aan wie de invorderingskosten (na overdracht) toekomen.

Voor een specifieke offerte maken wij graag met u een afspraak.